КАБИНЕТ

 

Милена Мијајловић - шефица кабинета

Драгана Ченић - Државна секретарка

Дамир Давидовић - Државни секретар

Марина Изгаревић - генерална директорица Директората за планирање простора

Драган Вуковић - генерални директор Директората главног државног архитекте

Татјана Вујошевић - генерална директорица Директората за грађевинарство

Александар Дајковић - Директорат за инспекцијске послове и лиценцирање 

Оливера Брајовић - генерална директорица Директората за развој конкурентности и инвестиције у туризму

Ћазим Хоџић - генерални директор Директората за развој туристичке дестинације и туристичку инфраструктуру

Арменд Милла - генерални директор Директората за праћење туристичких токова и туристичког промета

Марко Чановић - генерални директор Директората за развој становања

Ивана Војиновић - генерална директорица Директората за животну средину

Драган Асановић- генерални директор Директората за управљање отпадом и комунални развој

Ешеф Хусић- генерални директор Директората за климатске промјене и медитеранске послове

Јована Жарић - Одјељење за међународну сарадњу и ЕУ интеграције