Tatjana Vujošević, generalna direktorica Direktorata za građevinarstvo

Rođena je 1964.godine u Podgorici.Osnovnu školu i gimnaziju završila u Podgorici, a Građevinski fakultet 1992.godine, na Univerzitetu u Podgorici– smjer konstruktivni. Magistar je građevinarstva - magistarske akademske studije iz oblasti građevinarstva, smjer − Menadžment i tehnologija građenja –završila je u Podgorici 2015.godine.
Radni agažman je započela 1992.godine, u Društvenom fondu za građevinsko zemljište, poslovni prostor i puteve Podgorica, u službi nadzora, a zatim 1995.godine prelazi u Ministarstvo uređenja prostora na mjesto republičkog građevinskog inspektora. Nakon pet godina, radni angažman nastavlja u okviru istog ministarstva, u Sektoru za građevinarstvo na mjesto samostalnog savjetnika za građevinarstvo na kojem ostaje do 2009.godine. U periodu od 2009. do 2011. godine radi kao samostalni savjetnik u Sektoru za državna planska dokumenta. Od 2011. do 2018. godine, bila je rukovodilac Direkcije za razvoj građevinarstva. Od februara 2018.godine, do decembra 2019. bila je postavljena za v.d. direktorice Direktorata za građevinarstvo.
Za generalnu direktoricu Direktorata za građevinarstvo u Ministarstvu odrzivog razvoja i turizma imenovana je 5. decembra 2019. godine.
Posjeduje Sertifikat energetskog auditora za vršenje energetskih pregleda zgrada – devetomjesečna obuka u organizaciji Ministarstva ekonomije i Vlade Savezne Republike Njemačke, 2011.godine. Završila je i obuku u Japanu ''Policy Planning for Energy Efficiency & Conservation'' u organizaciji Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA).
Rješenjem Sekretarijata Sudskog savjeta Crne Gore od 2012.godine, postavljena je za sudskog vještaka građevinske struke.
Član je Nacionalnog udruženja procjenitelja Crne Gore – NUPCG.
Član tima koji je u organizaciji GTZ-a radio na izradi studije ‘’Solarna energija u sektoru turizma u Crnoj Gori’’ i izradi priručnika ‘’Menadžment energetske efikasnosti u javnim zgradama’’. Bila je predavač na Seminaru ''Energy Management and ISO 50001'' u organizaciji Instituta za standardizaciju Crne Gore – ISME, predavač na seminaru ''Energetska efikasnost i zaštita životne sredine'' u organizaciji Instituta ovlašćenih procjenjivača Crne Gore (IOPCG).

Udata je i majka je dvoje djece.


Kontakt:

Tel: (+382) 20 446 209
Fax: (+382) 20 446 217
E-mail: tatjana.vujosevic@mrt.gov.me