Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Milena Mijajlović - šefica kabineta

Kontakt:

Tel: (+382) 20 446 200
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail: kabinet@mepg.gov.me