Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Marko Čanović - generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja

Marko Čanović je rođen 7. oktobra 1977. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u Podgorici.

Od 2011. godine - pomoćnik ministra održivog razvoja i turizma (oblast stanovanja)
U periodu 2003 - 2011. godine - direktor NVO Centar za demokratsku tranziciju
U periodu 2000 - 2003. godine - zamjenik direktora NVO Centar za demokratsku tranziciju

Tečno govori engleski jezik. Po nacionalnosti je Crnogorac.

Kontakt:

Tel: (+382) 20 446 202
Fax: (+382) 20 446 218 
E-mail: marko.canovic@mrt.gov.me