Jovana Žarić - Odjeljenje za međunarodnu saradnju i EU integracije

Kontakt:

Tel: (+382) 20 446 222
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail: jovana.zaric@mrt.gov.me