Dragan Vuković- Generalni direktor direktorata glavnog državnog arhitekte

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

DATUM I MJESTO ROĐENJA 10. jul 1957. Nikšić, Crna Gora

ŠKOLOVANJE
1982. - Univerzitet Skoplje, Arhitektonski fakultet, Urbanistički smjer
Diplomirani inžinjer arhitekture

RADNA BIOGRAFIJA

1983 - 1994.
- Pripravnik u Agroekonomskom Institutu,u Podgorici
- Projektant , Odgovorni projektant , Vodeći projektant
- Šef projektnog biroa,
- Direktora Zavoda za inžinjering i projektovanje
- Direktora Instituta

1994 – 2019. “Green House” d.o.o, osnivač , direktor, vodeći projektant

2019 – danas Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Glavni državni arhitekta


Kontakt:

Tel: (+382) 20 446 354
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail: dragan.vukovic@mrt.gov.me