Dragan Asanović- generalni direktor Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj

Kontakt:

Tel: (+382) 20 446 208
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail: dragan.asanovic@mrt.gov.me