Мања слова Већа слова РСС
>

Директорат за планирање простора

Датум објаве: 08.05.2020 12:05 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


1. Директорат за планирање простора врши послове који се односе на: израду политика, стратегија, пројеката, програма из области планирања простора и просторног развоја, као и праћење и предузимање мјера за њихово остваривање; учешће у усклађивању националног законодавства са законодавством ЕУ из области просторног планирања; праћење и имплементацију међународних конвенција из ове области; израду нацрта и предлога закона и других прописа из области уређења простора и морског добра; учествовање у припреми и давању мишљења на прописе које припремају други органи; давање стручних упутстава и мишљења; праћење стања у простору (мониторинг); вођење другостепеног управног поступка и доношење рјешења у управним стварима и пословима управног надзора из надлежности Директората; вођење документационе основе о простору; израду и подношење извјештаја о уређењу простора; израду и праћење индикатора просторног развоја; припрему података, анализу и приказ промјена у простору са оцјеном стања; прикупљање и анализу података од значаја за простор са органима управе и организацијама и институцијама на државном и локалном нивоу; анализу спровођења планских докумената; интегрално планирање и управљање простором; израду и доношење планских докумената; давање мишљења и сагласности на локална планска документа у прелазном периоду; израду и доношење државних и локалних планских докумената од стране Владе Црне Горе у прелазном периоду; праћење општинске регулативе у области грађевинског земљишта, накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта; израду и доношење програма објеката привременог карактера на подручју морског добра и националних паркова; сарадњу са образовним институцијама и струковним удружењима у правцу унапређења рада у овој дјелатности; систем уређења морског добра; анализирање и оцјењивање стања морског добра и предлагање мјера; учешће у међународној сарадњи финансијских инструмената (ИПА, остали фондови и инструменти), пројеката и програма за област уређења простора и просторног развоја и ЕУ интеграција; послове надзора над институцијама из свог ресора над којима управни надзор врши Министарство; надзор над примјеном закона и других прописа из области уређења простора; остваривање сарадње са НВО и другим организацијама цивилног друштва; израда информација, извјештаја и други послови у складу са прописима; сарадњу са консултантским субјектима; учешће у међународној и регионалној сарадњи из области уређења простора; учешће у припреми израде предлога буџета; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; координација са Канцеларијом за људске ресурсе; припремање и достављање података за вођење и ажурирање сајта; друге послове у складу са прописима.

1.1. Дирекција за праћење стања у простору врши послове који се односе на: израду политика, стратегија, пројеката, програма из области планирања простора и просторног развоја, као и праћење и предузимање мјера за њихово остваривање; учешће у усклађивању националног законодавства са законодавством ЕУ из области просторног планирања; праћење и имплементацију међународних конвенција из ове области; израду нацрта и предлога закона и других прописа из области уређења простора и морског добра; праћење општинске регулативе у области грађевинског земљишта, накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта; учествовање у припреми и давању мишљења на прописе које припремају други органи; давање стручних упутстава и мишљења; праћење стања у простору (мониторинг); водјење документационе основе о простору; израду и подношење извјештаја о уређењу простора; израду и праћење индикатора просторног развоја; припрему података, анализу и приказ промјена у простору са оцјеном стања; прикупљање и анализу података од значаја за простор са органима управе и организацијама и институцијама на државном и локалном нивоу; анализу спровођења планских докумената; вођење другостепеног управног поступка и доношење рјешења у управним стварима и пословима управног надзора из надлежности Директората; учешће у припреми израде предлога буџета; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; координацију са Канцеларијом за људске ресурсе; припремање и достављање података за вођење и ажурирање сајта; друге послове у складу са прописима.

1.2. Дирекција за планска документа врши послове који се односе на: интегрално планирање и управљање простором; учествовање у припреми и давању мишљења на прописе које припремају други органи; израду и доношење планских докумената; давање мишљења и сагласности на локална планска документа у прелазном периоду; израду и доношење државних и локалних планских докумената од стране Владе Црне Горе у прелазном периоду; израду и доношење програма објеката привременог карактера на подручју морског добра и националних паркова; сарадњу са образовним институцијама и струковним удружењима у правцу унапређења рада у овој дјелатности; систем уређења морског добра; анализирање и оцјењивање стања морског добра и предлагање мјера; учешће у међународној сарадњи финансијских инструмената (ИПА, остали фондови и инструменти), пројеката и програма за област уређења простора и просторног развоја и ЕУ интеграција; послове надзора над институцијама из свог ресора над којима управни надзор врши Министарство; надзор над примјеном закона и других прописа из области уређења простора; остваривање сарадње са НВО и другим организацијама цивилног друштва; израду информација, извјештаја и других послова у складу са прописима; сарадњу са консултантским субјектима; учешће у међународној и регионалној сарадњи из области уређења простора; учешће у припреми израде предлога буџета; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; припремање и достављање података за вођење и ажурирање сајта; друге послове у складу са прописима.