Manja slova Veća slova RSS
>

Ponovna javna rasprava o Nacrtu Prostorno urbanističkog plana Opštine Kotor i o Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Ponovna javna rasprava  o Nacrtu Prostorno urbanističkog plana Opštine Kotor i o Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu
Datum objave: 03.03.2020 13:20 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa članom 35 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17 i 44/18) Ministarstvo održivog razvoja i turizma održaće ponovnu javnu raspravu o Nacrtu Prostorno urbanističkog plana Opštine Kotor i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, u periodu od 04.03.2020.godine do 24.03.2020.godine.

Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19, u Podgorici, zaključno sa 24.03.2020. godine.

Ministarstvo će, u saradnji sa Opštinom Kotor, dana 06.03.2020. godine, od 12:30-15:30h u sali kina Boka, Opštine Kotor, organizovati javnu prezentaciju Nacrta prostorno urbanističkog plana opštine Kotor.

Nacrt prostorno urbanističkog plana opštine Kotor i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu dostupni su na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma:


GRAFIKA PUP KOTOR
GRAFIKA GUR KOTOR
TEKST PUP KOTOR
Ref12393_TR-SP_ICOMOS Technical Reviews_Spatial _Kotor_ME_191219
Mišljenje ICOMOS.PUP Kotor
SEA - PUP Kotor