Manja slova Veća slova RSS
>

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje Edukativno – konferencijskog centra Centralne banke Crne Gore

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje Edukativno – konferencijskog centra Centralne banke Crne Gore
Datum objave: 27.05.2019 09:36 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 54 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18 i 63/18), i člana 6 Pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje ("Službeni list CG“, br. 19/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je Odluku o raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje Edukativno – konferencijskog Centra Centralne Banke Crne Gore, Opština Tivat.

Predmet Konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rješenja Edukativno – konferencijskog centra Centralne banke Crne Gore, na urbanističkoj parceli broj 10, u zoni A, koja je formirana od kat. parc broj 972/2 KO Tivat, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Tivat – Centar“, Opština Tivat. Lokacija na kojoj je planirana izgradnja objekta obuhvata katastarsku parcelu br. 972/2, površine 2.958 m².

Prilozi:
- Odluka o raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje Edukativno – konferencijskog centra Centralne banke Crne Gore
Raspis konkursa za idejno arhitektonsko rješenje Edukativno – konferencijskog centra Centralne banke Crne Gore
Konkursni zadatak za izradu idejnog arhitektonskog rješenja Edukativno – konferencijskog centra Centralne banke Crne Gore 

- Konkursni materijal
1_Opština Tivat UTU
2_Urbanističko tehnički uslovi
3_Geodetska podloga
4_Projekat detaljnih geotehničkih istraživanja terena
5_Elaborat o geotehničkim uslovima
6_Fotografije lokacije