Manja slova Veća slova RSS
>

EUSAIR: Posebna pažnja za razvoj ljudskih resursa u turizmu

EUSAIR: Posebna pažnja za razvoj ljudskih resursa u turizmu
Datum objave: 08.05.2019 15:45 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Razvoju ljudskih resursa u sektoru turizma i hotelijerstva potrebno je posvetiti posebnu pažnju, imajući u vidu da je ovo uslužna djelatnost i da gost mora biti srećan i zadovoljan, istaknuto je na panelu „Nedostaci i slabosti na tržištu rada u turizmu – kako uskladiti vještine sa potrebama sektora“. Ova panel diskusija održana je pod okriljem tematskog stuba IV „Održivi turizam“, na četvrtom Forumu EUSAIR (Strategija za Jaransko-jonsku regiju).

Sesiju je otvorio Žan Pjer Halkin, iz Generalnog direktorata za regionalnu i urbanu politiku Evropske komisije, a moderirala Blanka Belošević, koordinatorka tematskog stuba IV. Na panelu su učestvovali i Rej Iunius, iz „Lausanne Hospitality Consulting” iz Lozane, Silvija Barbone, rukovodilac EU projekta i partnerstva u Federturismo Confindustria iz Italije, Panađota Dionisopoli, generalna direktorica za politiku u turizmu u Ministarstvu turizma Grčke, Andriela Vitić-Ćetković, profesor na Fakultetu za turizam I hotelski menadžment u Kotoru, Ivana Živković iz Ministarstva za regionalni razvoj i EU fondove Hrvatske i Sandra Čanić, menadžer za ljudske resurse u Radisson Blu & Resort & Spa iz Splita.

Na panelu je zaključeno da u Jadransko-jonskoj regiji pored zajedničkog nasljeđa dijelimo i zajedničke izazove. Panelisti su se saglasili da je sezonalnost u turizmu usko povezana sa ljudskim resursima, koji su jedan od izazova, ne samo u regiji, nego i šire. Naglašen je značaj socijalnog dijaloga, kao i tješnje saradnje privatnog i javnog sektora sa fakultetima i školama u ovoj oblasti. Dualno obrazovanje u sektoru turizma i hotelijerstva je obaveza za sve one kojima je ovaj sektor prioritetna razvojna grana. Istaknuta je i neophodnost razmjene iskustava između zemalja regije u narednom periodu.

U okviru panela predstavljen je i upravo završen Blueprint projekat „The next tourism Generation Alliance” (NTG) sačinjen u okviru ERASMUS + programa koji trenutno pokriva iskustva 6 zemalja EU s tendencijom da se proširi i na države koje nisu članice.

Tema ovog panela je u skladu sa prvim političkim prioritetom Evropske komisije, „Novi podsticaji za zapošljavanje, rast i investicije" i Agendom novih vještina za Evropu, usvojenom 10. juna 2016. godine. UNWTO je proglasio 2019. godinu godinom za „Obrazovanje, razvoj vještina i radna mjesta”. Takođe, u skladu sa EUSAIR Akcionim planom, stručne i obuke u vezi sa preduzetničkim vještinama u turizmu su među prioritetnim aktivnostima u okviru teme „Održivi i odgovorni menadžment u turizmu (inovacije i kvalitet)“.