Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o tekstu Nacrta strategije razvoja kulturnog turizma Crne Gore sa Akcionim planom do 2023.godine

Javna rasprava o tekstu Nacrta strategije razvoja kulturnog turizma Crne Gore sa Akcionim planom do 2023.godine
Datum objave: 23.11.2018 13:19 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 041/18) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

JAVNU RASPRAVU O TEKSTU NACRTA STRATEGIJE RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA CRNE GORE SA AKCIONIM PLANOM DO 2023.GODINE

Vrijeme trajanja javne rasprave: od 23. novembra 2018. do 13. decembra 2018. godine.

Način sprovođenja javne rasprave:
- postavljanjem Nacrta strategije razvoja kulturnog turizma Crne Gore sa Akcionim planom do 2023.godine  na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava;  
- postavljanjem Nacrta strategije razvoja kulturnog turizma Crne Gore sa Akcionim planom do 2023.godine  na portalu e-Uprave https://www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava;  
- u formi tribine koje će biti održane:
 u Baru, 30. novembra 2018. godine u zgradi Opštine Bar sa početkom u 14:30 časova,
 u Kolašinu, 3. decembra 2018. godine u JU Centar za kulturu Kolašin sa početkom u 11:00 časova,
 u Podgorici, 4. decembra 2018. godine u Kulturno-informativnom centru „Budo Tomović” sa početkom u 11:00 h.

Adresa i način dostavljanja primjedbi, predloga i sugestija: na e-mail adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma javna.rasprava@mrt.gov.me;  na portal E-Uprave ili preko arhive Ministarstva na adresu: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, IV Proleterske br. 19, 81 000 Podgorica (sa naznakom „Javna rasprava – Nacrt strategije razvoja kulturnog turizma Crne Gore sa Akcionim planom do 2023.godine ).

Ime i prezime službenika u ministarstvu zaduženog za davanje informacija o postupku javne rasprave: Tamara Đukić (tel: 020 446 352; email: tamara.djukic@mrt.gov.me)  

Naziv organizacione jedinice ministarstva koja je odgovorna za pripremu nacrta strategije: Direktorat za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu.