Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o tekstu Nacrta zakona o zaštiti klime

Javna rasprava o tekstu Nacrta zakona o zaštiti klime
Datum objave: 23.11.2018 11:56 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 041/18) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

JAVNU RASPRAVU O TEKSTU NACRTA ZAKONA O ZAŠTITI KLIME

Vrijeme trajanja javne rasprave: od 23. novembra 2018. godine do 14. decembra 2018. godine.
Način sprovođenja javne rasprave (održavanje okruglih stolova, tribina i prezentacija, sa navedenim mjestom i datumom održavanja):
- postavljanjem Nacrta zakona o zaštiti klime na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma;
- postavljanjem Nacrta zakona o zaštiti klime na portalu e-uprave;
- u formi tribine koja će biti održana u utorak 11. decembra 2018. godine u Multimedijalnoj sali na prizemlju Ministarstva održivog razvoja i turizma, sa početkom u 10:00 h.

Pozivaju se građani, stručne i naučne institucije, državni organi, strukovna udruženja, nevladine organizacije, mediji i druge zainteresovane organizacije i zajednice da se uključe u javnu raspravu i daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na tekst Nacrta zakona o zaštiti klime.

Adresa i način dostavljanja primjedbi, predloga i sugestija: na e-mail adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma javna.rasprava@mrt.gov.me;  na portal e-Uprave ili preko arhive Ministarstva na adresu: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, IV Proleterske br. 19, 81 000 Podgorica (sa naznakom „Javna rasprava – Nacrt zakona o zastiti klime.zipNacrt zakona o zaštiti klime’’).

Molimo Vas da svoje primjedbe i sugestije unosite u tabelu za komentare.

Ovdje možete da preuzmete preliminarni RIA obrazac za Zakon o zaštiti klime

Ime i prezime službenika u ministarstvu zaduženog za davanje informacija o postupku javne rasprave - Jelena Ban (tel: 020/446-350; email: jelena.ban@mrt.gov.me).  

Naziv organizacione jedinice Ministarstva koja je odgovorna za pripremu Nacrta zakona o zaštiti klime: Direktorat za klimatske promjene i mediteranske poslove.