Manja slova Veća slova RSS
>

Uklanjanje arhitektonskih barijera na objektima u javnoj upotrebi

Uklanjanje arhitektonskih barijera na objektima u javnoj upotrebi
Datum objave: 19.11.2018 10:33 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Okrugli sto na temu „Uklanjanje arhitektonskih barijera na objektima u javnoj upotrebi” održan je u utorak, 13. novembra u Baru. Okruglom stoli, čiji je organizator Ministarstvo održivog razvoja i turizma, prisustvovali su i predstavnici opština Herceg Novi, Kotor, Tivat, Ulcinj i Budva.

Takođe, drugi Okrugli sto na ovu temu održan je u Rožajama u petak, 16. novembra, a njemu su prisustvovali i predstavnici opština Berane, Petnjica, Andrijevica, Plav, Gusinje i Bijelo Polje.

Sastancima su prisustvovale starješine organa lokalnih uprava nadležnih za poslove uređenja prostora i izgradnju objekata sa saradnicima, kao i predstavnici NVO sektora na lokalnom nivou koje se bave pitanjima lica sa invaliditetom. Glavne teme bile su aktivnosti koje su lokalne uprave preduzele u cilju uklanjanja arhitektonskih barijera na objektima u javnoj upotrebi u prethodnom periodu, sa posebnim akcentom na aktivnostima u toku 2018. godine, kao i o aktivnostima koje se planiraju za naredni period. Konstatovano je da je većina opština uradila Analizu objekata u javnoj upotrebi sa aspekta pristupačnosti. Opštine Kotor i Ulcinj nisu uradile predmetnu analizu, a koju su, shodno Akcionom planu Strategije za integraciju lica sa invaliditetom bile u obavezi da urade. Opština Tivat je jedna od najpristupačnijih opština na jugu, zahvaljujući činjenici da je većina objekata u javnoj upotrebi novijeg datuma, i da su, shodno tome, ispoštovani standardi pristupačnosti prilikom građenja. Ipak, u toj opštini, kao i u drugim lokalnim upravama potrebno je budžetom za narednu godinu planirati namjenska sredstva za povećanje pristupačnosti objekata. Realizacijom opredijeljenih sredstava preduzele bi se aktivnosti kako bi objekti u javnoj upotrebi, u što većem stepenu bili pristupačni za lica sa invaliditetom. Takođe, jedna od tema Okruglog stola bila je i saradnja državnih i lokalnih institucija kao i saradnja sa NVO koje se bave pitanjima lica sa invaliditetom.

Zaključeno je da postoji pozitivan pomak u ovoj oblasti, ali i da je potrebno nastaviti sa aktivnostima u cilju donošenja Akcionih planova i realizacije istih, kako bi se objekti u javnoj upotrebi učinili pristupačnim za lica sa invaliditetom i na taj način omogućilo da se svi, bez ikakve diskriminacije po osnovu invalidnosti, prepoznaju kao punopravni članovi zajednice.