Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje: Održana radionica o razvijanju koncepta za sistem Monitoringa, izvještavanja i verifikacije u oblasti klimatskih promjena (MIV) u Crnoj Gori

Saopštenje: Održana radionica o razvijanju koncepta za sistem Monitoringa, izvještavanja i verifikacije u oblasti klimatskih promjena (MIV) u Crnoj Gori
Datum objave: 27.09.2018 12:32 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma

U Ministarstvu održivog razvoja i turizma danas je održana radionica o razvijanju koncepta za sistem Monitoringa, izvještavanja i verifikacije u oblasti klimatskih promjena (MIV) u Crnoj Gori.

Radionicu je otvorio Ešef Husić, generalni direktor Direktorata za klimatske promjene i mediteranske poslove, koji je ukazao na značaj organizovanja radionica u pogledu razmjene iskustava i mišljenja, grupnog rada, ističući važnost uključivanja pitanja koja se tiču klimatskih promjena u nacionalne i sektorske razvojne politike, kao i ispunjavanje obaveza koje Crna Gora ima prema Okvirnoj konvenciji UN o klimatskim promjenama (UNFCCC).

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u saradnji sa UNDP, sprovodi projekat koji se tiče pripreme Drugog dvogodišnjeg ažuriranog izvještaja o klimatskim promjenama (SBUR). Dio projekta predstavlja i izrada koncepta za sistem Monitoringa, izvještavanja i verifikacije (MIV) u Crnoj Gori. U tom kontekstu, organizovana je završna radionica kako b sei predstavili rezultati, koje je Ministarstvo ostavarilo zajedno sa britanskom kompanijom „Aether”, koja je bila angažovana na implementaciji ove aktivnosti u proteklih godinu dana.

Glavni cilj projekta je da pomogne državi u uključivanju i integraciji pitanja koja se odnose na klimatske promjene u nacionalne i sektorske razvojne politike dajući kontinuitet procesu jačanja institucionalnih i tehničkih kapaciteta.

Tokom proteklih godinu dana britanska kompanija „Aether” povećala je angažman zainteresovanih strana uz:
- Kreiranje MRV dijagrama na kome su detaljno objašnjeni i prikazani tokovi kako izgraditi snažne i održive tehničke timove i povećati anagažman zainteresovanih strana u okviru MRV sistema;
- Uspostavljanje i ažuriranje MRV portala, o aktuelnim projektima, informacijama i aktivnostima u okviru adaptacije, mitigacije i finansiranja u oblasti klimatskih promjena.
- Definisanje predstojećih aktivnosti na uspostavljanju institucionalnog okvira za izradu projekcija GHG emisija i ponora CO2, koja podrazumijeva formiranje stručnog tima za kreatore politika –MORT, EPA i tehnička lica, pod uslovom povećanja kadrovskih kapaciteta.

Kako je zaključeno, neophodno je izgraditi snažne održive tehničke timove za adaptaciju, mitigaciju i finansije u oblasti klimatskih promjena i povećati angažman zainteresovanih strana kako bi se implementirale aktivnosti u dijelu uspostaljanja sistema za Monitoring, izvještavanje i verifikaciju u oblasti klimatskih promjena (MIV) u Crnoj Gori.