Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje sa II sastanka Upravnog odbora na projektu „Revizija infrastrukture u sektoru životne sredine i izrada studije priuštivosti“

Saopštenje sa II sastanka Upravnog odbora na projektu „Revizija infrastrukture u sektoru životne sredine i izrada studije priuštivosti“
Datum objave: 01.08.2017 10:34 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Drugi sastanak Upravnog odbora na projektu „Revizija infrastrukture u sektoru životne sredine i izrada studije priuštivosti“ održan je u Ministarstvu održivog razvoja i turizma 31. jula. Revizija infrastrukture u sektoru životne sredine i izrada studije priuštivosti su obaveze planirane kroz Nacionalnu strategiju za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine Evropske unije (EU) u oblasti životne sredine i klimatskih promjena s Akcionim planom za period 2016-2020. godine, koju je Vlada Crne Gore usvojila 28. jula 2016. godine. Glavni cilj projekta je kreiranje osnove za identifikovanje nedostataka u pogledu infrastrukture u sektoru životne sredine, sa aspekta usklađenosti sa pravnom tekovinom EU, kao i izrada studije priuštivosti za krajnje korisnike infrastrukture i prognoze povraćaja investicije.

Upravnim odborom je predsjedavala generalna direktorica za EU integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Marija Vukčević, koja je podsjetila da je realizacija projekta započeta u martu 2017, dok je prva sjednica UO održana 27. aprila 2017. na kojoj je predstavljen presjek aktivnosti realizovanih u početnoj fazi projekta koja je rezultirala Početnim izvještajem. Kako je naglasila, projektne aktivnosti realizuju se planiranom dinamikom, te je nakon početne faze, započeta implementaciona faza u okviru koje je pripremljen nacrt inventara postojeće infrastrukture u sektoru životne sredine, kao i procjena stanja uskađenosti odnosno nedostataka sa zahtjevima relevantnih EU direktiva te nacrt studije priuštivosti. Ona je još jednom ukazala na značaj projekta za dalje aktivnosti vezane za proces pretpristupnih pregovora sa EU u okviru Poglavlja 27- životna sredina i klimatske promjene.

Ekspertski tim angažovan za potrebe projekta, Nenad Čolić i Dragana Matić, predstavili su presjek dosadašnjih aktivnosti sa akcentom na pripremu nacrta inventara postojeće infrastrukture u sektoru životne sredine u Crnoj Gori i nacrta studije priuštivosti za tehnički i finansijski najzahtjevnije podoblasti u sektoru životne sredine poput upravljanja otpadom i otpadnim vodama, kvaliteta vode, kvaliteta vazduha, upravljanja rizicima od poplava itd. Kako je navedeno, kroz ova dokumenta je akcentovana procjena stepena usklađenosti odnosno nedostataka postojeće infrastrukture u odnosu na zahtjeve relevantnih direktiva EU i preneseno nacionalno zakonodavstvo, gdje je konstatovano da postoji dobra podloga za postizanje potrebne usklađenosti sa navedenim zahtjevima, kako u zakonodavnom okviru tako i po pitanju njihove primjene. Ukazano da će se u narednoj fazi projekta definisati mjere i preporuke za realizaciju aktivnosti potrebnih za postizanje usklađenosti.

Ekspert Đorđe Mitrović predstavio je ključne stavke iz nacrta studije priuštivosti, koja će obezbijediti osnovu za planiranje budućih ulaganja u oblasti životne sredine kao i definisanje dugoročnih izvora finansiranja.

Sastanku su prisustvovali državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Saša Radulović, generalni direktori zaduženi za oblasti u sektoru životne sredine Ivana Vojinović, Dragan Asanović i Srđan Mugoša, kao i predstavnici relevantnih institucija zaduženi za proces evropskih integracija u oblasti životne sredine i klimatskih promjena.

Projekat će trajati 8 mjeseci, a finansira se iz Instrumenta za pretpristupnu podršku Evropske unije (IPA), Operativni program za regionalni razvoj za 2012-2013. u vrijednosti od 142.676 eura.