Мања слова Већа слова РСС
>

Саопштење са ИИ састанка Управног одбора на пројекту „Ревизија инфраструктуре у сектору животне средине и израда студије приуштивости“

Саопштење са ИИ састанка Управног одбора на пројекту „Ревизија инфраструктуре у сектору животне средине и израда студије приуштивости“
Датум објаве: 01.08.2017 10:34 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


Други састанак Управног одбора на пројекту „Ревизија инфраструктуре у сектору животне средине и израда студије приуштивости“ одржан је у Министарству одрживог развоја и туризма 31. јула. Ревизија инфраструктуре у сектору животне средине и израда студије приуштивости су обавезе планиране кроз Националну стратегију за транспозицију, имплементацију и примјену правне тековине Европске уније (ЕУ) у области животне средине и климатских промјена с Акционим планом за период 2016-2020. године, коју је Влада Црне Горе усвојила 28. јула 2016. године. Главни циљ пројекта је креирање основе за идентификовање недостатака у погледу инфраструктуре у сектору животне средине, са аспекта усклађености са правном тековином ЕУ, као и израда студије приуштивости за крајње кориснике инфраструктуре и прогнозе повраћаја инвестиције.

Управним одбором је предсједавала генерална директорица за ЕУ интеграције и међународну сарадњу у Министарству одрживог развоја и туризма, Марија Вукчевић, која је подсјетила да је реализација пројекта започета у марту 2017, док је прва сједница УО одржана 27. априла 2017. на којој је представљен пресјек активности реализованих у почетној фази пројекта која је резултирала Почетним извјештајем. Како је нагласила, пројектне активности реализују се планираном динамиком, те је након почетне фазе, започета имплементациона фаза у оквиру које је припремљен нацрт инвентара постојеће инфраструктуре у сектору животне средине, као и процјена стања ускађености односно недостатака са захтјевима релевантних ЕУ директива те нацрт студије приуштивости. Она је још једном указала на значај пројекта за даље активности везане за процес претприступних преговора са ЕУ у оквиру Поглавља 27- животна средина и климатске промјене.

Експертски тим ангажован за потребе пројекта, Ненад Чолић и Драгана Матић, представили су пресјек досадашњих активности са акцентом на припрему нацрта инвентара постојеће инфраструктуре у сектору животне средине у Црној Гори и нацрта студије приуштивости за технички и финансијски најзахтјевније подобласти у сектору животне средине попут управљања отпадом и отпадним водама, квалитета воде, квалитета ваздуха, управљања ризицима од поплава итд. Како је наведено, кроз ова документа је акцентована процјена степена усклађености односно недостатака постојеће инфраструктуре у односу на захтјеве релевантних директива ЕУ и пренесено национално законодавство, гдје је констатовано да постоји добра подлога за постизање потребне усклађености са наведеним захтјевима, како у законодавном оквиру тако и по питању њихове примјене. Указано да ће се у наредној фази пројекта дефинисати мјере и препоруке за реализацију активности потребних за постизање усклађености.

Експерт Ђорђе Митровић представио је кључне ставке из нацрта студије приуштивости, која ће обезбиједити основу за планирање будућих улагања у области животне средине као и дефинисање дугорочних извора финансирања.

Састанку су присуствовали државни секретар у Министарству одрживог развоја и туризма Саша Радуловић, генерални директори задужени за области у сектору животне средине Ивана Војиновић, Драган Асановић и Срђан Мугоша, као и представници релевантних институција задужени за процес европских интеграција у области животне средине и климатских промјена.

Пројекат ће трајати 8 мјесеци, а финансира се из Инструмента за претприступну подршку Европске уније (ИПА), Оперативни програм за регионални развој за 2012-2013. у вриједности од 142.676 еура.