Мања слова Већа слова РСС
>

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата/киње у састав Националног савјета за одрживи развој, климатске промјене и интегрално управљање обалним подручјем

Датум објаве: 16.12.2015 10:35 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“, број 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

невладиним организацијама за предлагање кандидата/киње у састав Националног савјета за одрживи развој, климатске промјене и интегрално управљање обалним подручјем

Министарство одрживог развоја и туризма позива невладине организације које се баве питањима из области одрживог развоја, климатских промјена и интегралног управљања и обалним подручјем да учествују у раду Националног савјета за одрживи развој, климатске промјене и интегрално управљање обалним подручјем (у даљем тексту „Национални савјет“).

Одлуком о образовању Националног савјета за одрживи развој, климатске промјене и интегрално управљање обалним подручјем („Службени лист ЦГ“, бр. 49/13, 39/15 и 66/15) предвиђено је да 2 члана/ице Националног савјета буду из редова невладиних организација и то:
1. један представник/ица невладине организације из области одрживог развоја и интегралног управљања обалним подручјем;
2. један представник/ица невладине организације из области климатских промјена.

Невладина организација може предложити само једног кандидата за члана/ицу Националног савјета.
Више невладиних организација може предложити истог кандидата.

Невладина организација може предложити кандидата за члана/ицу Националног савјета, ако испуњава сљедеће услове:
― да је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;
― да у акту о оснивању и статуту има утврђене дјелатности и циљеве у области одрживог развоја и интегралног управљања обалним подручјем или климатских промјена;
― да је у претходној години реализовала један пројекат или активност у некој од наведених области;
― да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (биланс стања и биланс успјеха);
― да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.

Кандидат невладине организације за члана/ицу Националног савјета може бити лице које:
― је црногорски држављанин, са пребивалиштем у Црној Гори;
― посједује искуство у области одрживог развоја и интегралног управљања обалним подручјем или климатских промјена;
― није члан политичке партије, државни или јавни функционер, руководеће лице или државни службеник или намјештеник у органима државне управе.

Невладина организација је дужна да, уз предлог за кандидата, достави:
― копију рјешења о упису у регистар невладиних организација;
― копије акта о оснивању и статута;
― преглед реализованих пројеката и активности у претходној години у области одрживог развоја и интегралног управљања обалним подручјем или климатских промјена;
― копију потврде о поднесеној пореској пријави за претходну годину;
― изјаву лица овлашћеног за заступање и представљање невладине организације о томе да више од половине чланова/ица органа управљања невладине организације нијесу чланови/ице органа политичкиих партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници или намјештеници;
― фотокопију личне карте или другог документа на основу којег се утврђује идентитет кандидата за члана/ицу Националног савјета;
― биографију кандидата/киње са подацима о искуству у вези са пројектима из области одрживог развоја и интегралног управљања обалним подручјем или климатских промјена;
― изјаву кандидата/киње да није члан/ица органа политичке партије, јавни функционер/ка, руководеће лице или државни службеник/ица или намјештеник/ица;
― изјаву кандидата/киње да прихвата кандидатуру за члана/ицу Националног савјета.

Рок за подношење предлога је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног позива.
Документација по Јавном позиву се доставља архиви Министарства на адресу:

Министарство одрживог развоја и туризма

ул. ИВ Пролетерске бригаде бр. 19

81 000 Подгорица

са напоменом „предлагање кандидата/киње за члана/ицу Националног савјета за одрживи развој, климатске промјене и интегрално управљање обалним подручјем.”
Предлог кандидата/киње за члана/ицу Националног савјета биће разматран само ако је достављен уз сву потребну документацију, у назначеном року.
Контакт особа за сарадњу са невладиним организацијама је Марија Мијушковић (Тел: 020 446 388 и е-маил: марија.мијусковиц@мрт.гов.ме).