Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o Nacrtu Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore

Datum objave: 29.12.2014 08:58 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Obavještava se javnost da će se održati Javna rasprava o Nacrtu Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore (NS IUOP CG), u periodu od 30.12.2014. do 09.02.2015.g.

Cilj Javne rasprave je da se na organizovan, struktuiran i prijemčiv način stručna i laička javnost upozna sa Nacrtom Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore (NS IUOP CG). Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne prijedloge, mišljenja i komentare na Nacrt Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore (NS IUOP CG).

U toku javne rasprave, biće organizovan okrugli sto na kojem će Nacrt Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore (NS IUOP CG)  biti prezentovan od strane obrađivača.

Okrugli sto će se održati u Podgorici 30.01.2015. godine od 11 do 13 časova u Ministarstvu održivog razvoja i turizma (Ul: IV Proleterske brigade broj 19, multimedijalna sala na prizemlju).

Kako bi se obezbijedili optimalni uslovi za uvid zainteresovanih subjekata i davanje eventualnih sugestija i primjedbi, Nacrt Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore (NS IUOP CG) će biti dostupan javnosti tokom cijelog trajanja javne rasprave u:

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, IV sprat, kancelarija br. 424, od 10 do 13 časova. 

Nacrt Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem će biti dostupan i na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma www.mrt.gov.me i na sajtu e - uprave, a primjedbe i sugestije mogu se slati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me  ili direktno dostaviti na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma.