Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o nacrtu Nacionalne strategije upravljanja hemikalijama

Datum objave: 31.10.2014 12:39 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

JAVNU RASPRAVU
O NACRTU NACIONALNE STRATEGIJE UPRAVLJANJA HEMIKALIJAMA

PROGRAM RASPRAVE:
1. Javna rasprava trajaće do 21. novembra 2014. godine.
2. Javna rasprava se organizuje:
- postavljanjem Nacrta nacionalne strategije upravljanja hemikalijama na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava,  
- postavljanjem Nacrta nacionalne strategije upravljanja hemikalijama na portal e-Uprave https://www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava,  
- postavljanjem Nacrta nacionalne strategije upravljanja hemikalijama  na internet stranici Arhus centra Podgorica www.arhuscg.me i Arhus centra Nikšić info@ozon.org.me,  
- u formi tribine koja će biti održana u petak, 14. novembra 2014. godine u multimedijalnoj sali na prizemlju Ministarstva održivog razvoja i turizma, sa početkom u 11:00 h.
3. Pozivaju se građani, stručne i naučne institucije, državni organi, strukovna udruženja, nevladine organizacije, mediji i druge zainteresovane organizacije i zajednice da se uključe u javnu raspravu i daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na tekst Nacrta nacionalne strategije upravljanja hemikalijama.
4. Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi do 17. novembra tekuće godine Ministarstvu održivog razvoja i turizma na sljedeći način:
 na e-mail adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma javna.rasprava@mrt.gov.me
 na portalu e-Uprave ili
 preko arhive Ministarstva na adresu:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
IV Proleterske 19, 81000 Podgorica
(sa naznakom “Javna rasprava – Nacrt nacionalne strategije upravljanja hemikalijama“).


Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija je samostalni savjetnik Dragana Raonić, dragana.raonic@mrt.gov.me  i savjetnik Miloš Sekulović, milos.sekulovic@mrt.gov.me  
Tel: +382 20 446 233
+382 20 446 243
Fax: +382 20 446 215