Manja slova Veća slova RSSMinistarstvo održivog razvoja i turizma

Adresa: IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica
E-mail: arhiva@mrt.gov.me

Kabinet ministra

Tel: (+382) 20 446 200; (+382)20 446 339
Fax: (+382) 20 446 215

Šefica kabineta
Milena Mijajlović
Tel: (+382) 20 446 380
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail: milena.mijajlovic@mrt.gov.me

Saradnica u kabinetu
Ana Đukanović
Tel: (+382) 20 446 380
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail: ana.djukanovic@mrt.gov.me 

Biro za odnose sa javnošću


Tel: (+382) 20 446 346; (+382)20 446 379
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail: pr@mrt.gov.me

Državni sekretari

Dragana Čenić
Tel: (+382) 20 446 200
Faks: (+382) 20 446 215
E-mail: dragana.cenic@mrt.gov.me

Damir Davidović
Tel: (+382) 20 446 214
Faks: (+382) 20 446 215
E-mail: damir.davidovic@mrt.gov.me

Direktorat za planiranje prostora

Marina Izgarević - Generalna direktorica
Tel: (+382) 20 446 207
Faks: (+382) 20 446 215
E-mail: marina.izgarevic@mrt.gov.me

Direkcija za praćenje stanja u prostoru
Tel: (+382) 20 446 269
Faks: (+382) 20 446 215
E-mail: @mrt.gov.me

Direkcija za planska dokumenta 
Tel: (+382) 20 446 367; 446 282;  446 280
Faks: (+382) 20 446 215
E-mail: @mrt.gov.me

Direktorat Glavnog državnog arhitekte

Dragan Vuković - Generalni direktor
Tel: (+382) 20 446 354, 020 446 284, 020 446 322
Faks: (+382) 20 446 215
E-mail: dragan.vukovic@mrt.gov.me

Direktorat za građevinarstvo

Tatjana Vujošević - Generalna direktorica
Tel: (+382) 20 446 209
E-mail: tatjana.vujosevic@mrt.gov.me

Direkcija za razvoj građevinarstva
Svetlana Vuksanović
Tel: (+382) 20 446 272
E-mail: svetlana.vuksanovic@mrt.gov.me

Direkcija za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova
Milica Ćurić
Tel: (+382) 20 446 292
E-mail: milica.curic@mrt.gov.me

Direkcija za izdavanje dozvola
Milica Abramović
Tel: (+382) 20 446 264
E-mail: milica.abramovic@mrt.gov.me

Direkcija za normativno pravne poslove
Nevenka Mugoša
Tel: (+382) 20 446 349
E-mail: nevenka.mugosa@mrt.gov.me

Direktorat za inspekcijske poslove o licenciranje

Aleksandar Dajković - V.D. generalnog direktora  
Tel: (+382) 20 446 360
Faks: (+382) 20 446 215
E-mail:aleksandar.dajkovic@mrt.gov.me

Glavni urbanističko-građevinski inspektor
--
Tel: (+382) 20 446 316
E-mail: @mrt.gov.me

Direkcija za inspekcijski nadzor
Odsijek za inspekcijski nadzor za južni region
Tel: (+382) 30 550 050
E-mail:

Odsijek za inspekcijski nadzor za centralni region
Novak Lakušić
Tel: (+382) 20 446 311,
E-mail: novak.lakusic@mrt.gov.me

Odsijek za inspekcijski nadzor za sjeverni region
Tel: (+382) 50 432 828;
E-mail:

Odsjek za zastupanje i izvještavanje iz oblasti inspekcijskog nadzora
Tel: (+382) 20 446 361;
E-mail:

Direkcija za licence i registar i drugostepeni postupak
Rad sa strankama u Direkciji za licence i registar i drugostepeni postupak je od 13:00h do 15:00h

Dubravka Pešić
Tel: (+382) 20 446 281
E-mail: dubravka.pesic@mrt.gov.me

Olivera Živković
Tel: (+382) 20 446 290
E-mail: olivera.zivkovic@mrt.gov.me

Direktorat za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu

Olivera Brajović – Generalna direktorica
Tel: (+382) 20 446 210
Faks: (+382) 20 446 302
E-mail: olivera.brajovic@mrt.gov.me

Direkcija za turistički razvoj i unapređenje konkurentnosti u turizmu
Goranka Lazović
Tel: (+382) 20 446 254
Fax: (+382) 20 446 216
E-mail: goranka.lazovic@mrt.gov.me

Odsijek za propise
Tel: (+382) 20 446 247
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail:

Odsijek za međunarodnu saradnju
Maja Kovačević
Tel: (+382) 20 446 375
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail: maja.kovacevic@mrt.gov.me

Direkcija za praćenje investicionih projekata i ugostiteljstvo
Milena Radulović
Tel: (+382) 20 446 250
E-mail: milena.radulovic@mrt.gov.me

Direktorat za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu

Ćazim Hodžić - Generalni direktor
Tel: (+382) 20 446 246
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail: cazim.hodzic@mrt.gov.me

Direkcija za strateško planiranje i posebne oblike turizma
Nikola Ražnatović
Tel: (+382) 20 446 275
E-mail: nikola.raznatovic@mrt.gov.me

Direkcija za diversifikaciju turističke ponude
Zvonko Saveljić
Tel: (+382) 20 446 206
E-mail: zvonko.saveljic@mrt.gov.me

Direktorat za praćenje turističkih tokova i turističkog prometa

Armend Milla - Generalni direktor
Tel: (+382) 20 446 227
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail: armend.milla@mrt.gov.me

Direkcija za praćenje turističkih tokova
Ljiljana Vuksanović
Tel: (+382) 20 446 267
E-mail: ljiljana.vuksanovic@mrt.gov.me

Direkcija za upravni postupak
Budimir Ivanović
Tel: (+382) 20 446 262
E-mail: budimir.ivanovic@mrt.gov.me

Direktorat za razvoj stanovanja

Marko Čanović – generalni direktor
Tel: (+382) 20 446 202
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail: marko.canovic@mrt.gov.me

Direkcija za stanovanje
Radmila Lainović
Tel: (+382) 20 446 385
E-mail: radmila.lainovic@mrt.gov.me

Direkcija za legalizaciju
Rina Ivančević
Tel: (+382) 20 446 344
E-mail: rina.ivancevic@mrt.gov.me

Direktorat za životnu sredinu

Ivana Vojinović - Generalna direktorica
Tel: (+382) 20 446 232
Faks: (+382) 20 446 227
E-mail: ivana.vojinovic@mrt.gov.me

Direkcija za horizontalno zakonodavstvo
Brankica Cmiljanović
Tel: (+382) 20 446 283
E-mail: brankica.cmiljanovic@mrt.gov.me

Direkcija za zaštitu vazduha i zaštitu od buke u životnoj sredini
Tamara Đurović
Tel: (+382) 20 446 235
E-mail: tamara.djurovic@mrt.gov.me

Direkcija za kontrolu industrijskog zagađenja i upravljanja hemikalijama i zaštitu prirode
Jelena Kovačević
Tel: (+382) 20 446 237
E-mail: jelena.kovacevic@mrt.gov.me

Direkcija za upravljanje pretpristupnom podrškom EU i ostalim fondovima
Draško Milić
Tel: (+382) 20 446 241
E-mail: dr.milic@mrt.gov.me

Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj

Dragan Asanović - Generalni direktor
Tel: (+382) 20 446 208
Faks: (+382) 20 446 215
E-mail: dragan.asanovic@mrt.gov.me

Direkcija za upravljanje otpadom
Milena Marković
Tel: (+382) 20 446 345
E-mail: milena.markovic@mrt.gov.me

Direkcija za komunalni razvoj
Snežana Didanović
Tel: (+382) 20 446 343
E-mail: snezana.didanovic@mrt.gov.me

Direktorat za klimatske promjene i mediteranske poslove

Ešef Husić - Generalni direktor
Tel: (+382) 20 446 383
E-mail: esef.husic@mrt.gov.me

Direkcija za klimatske promjene

Tel: (+382) 20 446 350
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail: @mrt.gov.me

Direkcija za mediteranske poslove
Jelena Knežević
Tel: (+382) 20 446 388
E-mail: kor@mrt.gov.me

Direktorat za valorizaciju turističkih lokaliteta

Tel: (+382) 20 446 
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail:

Direkcija za koordinaciju i monitoring prioritetnih projekata
Marko Vukašević
Tel: (+382) 20 446 329
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail: marko.vukasevic@mrt.gov.me

Direkcija za podršku projektima regionalnog razvoja
Zorica Vojinović
Tel: (+382) 20 446 223
E-mail: zorica.vojinovic@mrt.gov.me

Odelenje za međunarodnu saradnju i EU integracije

Jovana Žarić
Tel: (+382) 20 446 222
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail: jovana.zaric@mrt.gov.me

Odjeljenje za unutrašnju reviziju

Tel: (+382) 20 446 259; 446 376
Fax: (+382) 20 446 215
E-mail:

Služba za opšte poslove, ljudske resurse, finansije, logističku i tehničku podršku

Veljko Vrbica, rukovodilac službe
Tel: (+382) 20 446 211
Fax: (+382) 20 446 293
E-mail: veljko.vrbica@mrt.gov.me

Kancelarija za opšte poslove 
Tel: (+382) 20 446 327; 446 310; 446 315 
Fax: (+382) 20 446 293
E-mail:

Kancelarija za ljudske resurse
Tanja Janković
Tel: (+382) 20 446 336
Fax: (+382) 20 446 293
E-mail: tanja.jankovic@mrt.gov.me

Kancelarija za finansijsko-računovodstvene poslove
Kimeta Merulić
Tel: (+382) 20 446 285
Fax: (+382) 20 446 293
E-mail: kimeta.merulic@mrt.gov.me

Kancelarija za logističku i tehničku podršku
Miloš Srećković
Tel: (+382) 20 446 331
Fax: (+382) 20 446 293
E-mail: milos.sreckovic@mrt.gov.me

Arhiva
Rad sa strankama od 10:00h - 12:00h
Tel: (+382) 20 446 312
E-mail: arhiva@mrt.gov.me