Manja slova Veća slova RSSMinistarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Adresa: IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica
E-mail: kabinet@mepg.gov.me

Rad sa strankama


 Ponedjeljak 13:00h - 15:00h 
 Četvrtak 13:00h - 15:00h
 Petak 13:00h - 15:00h
  

Kabinet ministra

Tel: (+382) 20 446 200
Tel: (+382) 20 446 339
Fax: (+382) 20 446 215

Šefica kabineta
Tel: (+382) 20 446 339
Tel: (+382) 20 446 200
E-mail: kabinet@mepg.gov.me

Biro za odnose sa javnošću
Tel: (+382) 20 446 346
Tel: (+382) 20 446 379
Tel: (+382) 20 446 328
E-mail: pr@mepg.gov.me

Državni sekretari


Danilo Mrdak
Tel: (+382) 20 446 203
E-mail: danilo.mrdak@mepg.gov.me

Aleksandar Ašanin
Tel: (+382) 20 446 380
E-mail: aleksandar.asanin@mepg.gov.me

Sekretar ministarstva

Radovan Bojović - Sekretar ministarstva
Tel: (+382) 20 446 205
E-mail: radovan.bojovic@mepg.gov.me

Direktorat za planiranje prostora

Marina Izgarević - Generalna direktorica
Tel: (+382) 20 446 207
E-mail: marina.izgarevic@mepg.gov.me

Direkcija za praćenje stanja u prostoru
Tel: (+382) 20 446 269

Direkcija za planska dokumenta
Jelena Vulanović
Tel: (+382) 20 446 278
E-mail: jelena.vulanovic@mepg.gov.me

Direktorat Glavnog državnog arhitekte

Mirko Žižić - Generalni direktor
Tel: (+382) 20 446 354
Tel: (+382) 20 446 322
Tel: (+382) 20 446 279
Tel: (+382) 20 446 284
Tel: (+382) 20 446 289
E-mail: mirko.zizic@mepg.gov.me

 

Direktorat za građevinarstvo

Tatjana Vujošević - Generalna direktorica
Tel: (+382) 20 446 209
E-mail: tatjana.vujosevic@mepg.gov.me

Direkcija za razvoj građevinarstva
Svetlana Vuksanović
Tel: (+382) 20 446 272
E-mail: svetlana.vuksanovic@mepg.gov.me

Direkcija za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova
Milica Ćurić
Tel: (+382) 20 446 292
E-mail: milica.curic@mepg.gov.me

Direkcija za izdavanje dozvola
Milica Abramović
Tel: (+382) 20 446 264
E-mail: milica.abramovic@mepg.gov.me

Direkcija za normativno pravne poslove
Nevenka Mugoša
Tel: (+382) 20 446 349
E-mail: nevenka.mugosa@mepg.gov.me

Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje

Ljubiša Konatar - Generalni direktor
Tel: (+382) 20 446 360
E-mail: ljubisa.konatar@mepg.gov.me  

Glavni urbanističko-građevinski inspektor
--
Tel: (+382) 20 446 316

Direkcija za inspekcijski nadzor
Odsijek za inspekcijski nadzor za južni region
Tel: (+382) 30 550 050

Odsijek za inspekcijski nadzor za centralni region
Novak Lakušić
Tel: (+382) 20 446 311,
E-mail: novak.lakusic@mepg.gov.me

Odsijek za inspekcijski nadzor za sjeverni region
Tel: (+382) 50 432 828;

Odsjek za zastupanje i izvještavanje iz oblasti inspekcijskog nadzora
Tel: (+382) 20 446 361;

Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak
Rad sa strankama u Direkciji za licence, registar i drugostepeni postupak je od 13:00h do 15:00h

Dubravka Pešić
Tel: (+382) 20 446 281
E-mail: dubravka.pesic@mepg.gov.me


Direktorat za razvoj stanovanja

Radmila Lainović – Generalna direktorica
Tel: (+382) 20 446 202
E-mail: radmila.lainovic@mepg.gov.me

Direkcija za stanovanje
 
Tel: (+382) 20 446 385
E-mail: @mepg.gov.me

Direkcija za legalizaciju
Rina Ivančević
Tel: (+382) 20 446 344
E-mail: rina.ivancevic@mepg.gov.me

Direktorat za životnu sredinu

Direkcija za horizontalno zakonodavstvo
Brankica Cmiljanović
Tel: (+382) 20 446 283
E-mail: brankica.cmiljanovic@mepg.gov.me

Direkcija za zaštitu vazduha i zaštitu od buke u životnoj sredini
Tamara Đurović
Tel: (+382) 20 446 235
E-mail: tamara.djurovic@mepg.gov.me

Direkcija za kontrolu industrijskog zagađenja i upravljanja hemikalijama i zaštitu prirode
Jelena Kovačević
Tel: (+382) 20 446 237
E-mail: jelena.kovacevic@mepg.gov.me

Direkcija za upravljanje pretpristupnom podrškom EU i ostalim fondovima
Draško Milić
Tel: (+382) 20 446 241
E-mail: dr.milic@mepg.gov.me

Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj

Dragan Asanović - Generalni direktor
Tel: (+382) 20 446 208
E-mail: dragan.asanovic@mepg.gov.me

Direkcija za upravljanje otpadom
Milena Lakić
Tel: (+382) 20 446 394
E-mail: milena.markovic@mepg.gov.me

Direkcija za komunalni razvoj
Snežana Didanović
Tel: (+382) 20 446 343
E-mail: snezana.didanovic@mepg.gov.me


Direktorat za EU integracije, međunarodnu saradnju i klimatske promjene

Jovana Žarić - Generalna direktorica
Tel: (+382) 20 446 222
E-mail: jovana.zaric@mepg.gov.me

Odjeljenje za unutrašnju reviziju

Tel: (+382) 20 446 259
Tel: (+382) 20 446 376

Služba za opšte poslove, ljudske resurse, finansije, logističku i tehničku podršku

Veljko Vrbica, rukovodilac službe
Tel: (+382) 20 446 211
E-mail: veljko.vrbica@mepg.gov.me

Kancelarija za opšte poslove
Tel: (+382) 20 446 327
Tel: (+382) 20 446 310
Tel: (+382) 20 446 315
Tel: (+382) 20 446 297

Kancelarija za ljudske resurse
Tanja Janković
Tel: (+382) 20 446 336
E-mail: tanja.jankovic@mepg.gov.me

Kancelarija za finansijsko-računovodstvene poslove
Kimeta Merulić
Tel: (+382) 20 446 285
E-mail: kimeta.merulic@mepg.gov.me

Kancelarija za logističku i tehničku podršku
Miloš Srećković
Tel: (+382) 20 446 331
E-mail: milos.sreckovic@mepg.gov.me

Arhiva
Rad sa strankama od 10:00h - 12:00h
Tel: (+382) 20 446 312
E-mail: arhiva@mepg.gov.me