Мања слова Већа слова РССИнфо/водичи

28.09.2020.

Министарство одрживог развоја и туризма је објавило два нова водича.

Министарство одрживог развоја и туризма је објавило два нова водича. Министарство одрживог развоја и туризма је објавило два нова водича.Циљ ових инфо-публикација је да помогне нашим грађанима уколико планирају да започну рад на адаптацији објекта, градњу новог објекта или реконтрукцију постојећег...

30.12.2019.

Категоризација угоститељских објеката

Категоризација угоститељских објеката

Категоризација угоститељских објеката

09.09.2019.

Мали водич за сеоска домаћинства - пружање услуга смјештаја и исхране туристима

Мали водич за сеоска домаћинства - пружање услуга смјештаја и исхране туристима

Мали водич за сеоска домаћинства - пружање услуга смјештаја и исхране туристима

16.05.2019.

Услови за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности, туристичке агенције и лиценце, легитимације туристичког водича/туристичке водичкиње, скијалишта, кампова, услуга рафтинга, камп, камп насеље, камп у дивљини и сеоско домаћинство

Услови за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности, туристичке агенције и лиценце, легитимације туристичког водича/туристичке водичкиње, скијалишта, кампова, услуга рафтинга, камп, камп насеље, камп у дивљини и сеоско домаћинство

Услови за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности, туристичке агенције и лиценце, легитимације туристичког водича/туристичке водичкиње, скијалишта, кампова, услуга рафтинга, камп, камп насеље, камп у дивљини и сеоско домаћинство

15.05.2019.

Услови за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности врсте сеоско домаћинство

Услови за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности врсте сеоско домаћинство

Привредна друштва, друга правна лица, предузетници или физичка лица уз захтјев за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности врсте сеоско домаћинство, у складу са чл. 66 став 1 и 2 и 74 а у вези са чл. 100 и 103 Закона о туризму и угоститељству („Сл. лист ЦГ“, бр. 02/18, 4/18, 13/18 и 25/19) достављају...

08.04.2019.

Услови за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности врсте: хотел, мотел, пансион, туристичко насеље, хостел, туристички апартмански блок, етно село, национални ресторан и др.

Услови за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности врсте: хотел, мотел, пансион, туристичко насеље, хостел, туристички апартмански блок, етно село, национални ресторан и др.

Привредна друштва, друга правна лица и предузетници уз захтјев за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности, у складу са чл. 66 став 1 и 74, а у вези са чланом 83 Закона о туризму и угоститељству („Сл. лист ЦГ“, бр. 02/18, 04/18 и 13/18) у обавези су доставити...

08.04.2019.

Услови за издавање одобрења за обављање дјелатности туристичке агенције и лиценце

Услови за издавање одобрења за обављање дјелатности туристичке агенције и лиценце

Привредна друштва, друга правна лица и предузетници уз захтјев за издавање лиценце и рјешења о одобрењу за обављање дјелатности туристичке агенције врсте организатор путовања или посредник (пословнице – еxпозитуре), у складу са чланом 9 и 15, а у вези са чланом 17, 18 , 19 и 20 Закона о туризму и угоститељству („Сл. лист ЦГ“, бр. 02/18, 04/18 и 13/18) достављају...

08.04.2019.

Услови за издавање одобрења за обављање дјелатности и легитимације туристичког водича/туристичке водичкиње

Услови за издавање одобрења за обављање дјелатности и легитимације туристичког водича/туристичке водичкиње

Сходно члану 36 став 1 Закона о туризму и угоститељству (“Сл.лист ЦГ”, бр. 2/18, 4/18 и 13/18), одобрење за рад и легитимација се издаје физичком лицу које испуњава сљедеће услове...

08.04.2019.

Услови за издавање одобрења за обављање дјелатности (рад) на скијалишту

Услови за издавање одобрења за обављање дјелатности (рад) на скијалишту

Пружање услуга на скијалишту обавља се сходно условима прописаним Законом о скијалиштима („Сл.лист РЦГ“, бр. 13/07 и „Сл.лист ЦГ“, бр. 14/11, 21/14 и 44/17). Подносилац захтјева (привредно душтво, друго правно лице или предузетник) је у обавези овом министарству, као надлежном органу за издавања одобрења за рад скијалишта, доставити...

08.04.2019.

Услови за издавање одобрења за обављање туристичке дјелатности пружања услуга рафтинга

Услови за издавање одобрења за обављање туристичке дјелатности пружања услуга рафтинга

Привредно друштво, друго правно лице или предузетник које намјерава пружати услуге рафтинга као туристичке дјелатности у обавези је овом министарству, као надлежном органу за издавање одобрења за рад, сходно члану 37 Закона о рафтингу („Сл.лист ЦГ”, бр. 53/11, 53/16 и 57/16) доставити...