Мања слова Већа слова РСС
>

Услови за издавање одобрења за обављање туристичке дјелатности пружања услуга рафтинга

Услови за издавање одобрења за обављање туристичке дјелатности пружања услуга рафтинга
Датум објаве: 08.04.2019 08:05 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ПРУЖАЊА УСЛУГА РАФТИНГА

Привредно друштво, друго правно лице или предузетник које намјерава пружати услуге рафтинга као туристичке дјелатности у обавези је овом министарству, као надлежном органу за издавање одобрења за рад, сходно члану 37 Закона о рафтингу („Сл.лист ЦГ”, бр. 53/11, 53/16 и 57/16) доставити:

1. Писмени захтјев који садржи податке о:
- називу и сједишту, односно име и презиме, јединствени матични број и адресу пружаоца услуга;
- податке о врсти услуга и чамцу за рафтинг, односно сплаву.

2. Сертификат о стеченој националној стручној квалификацији за вођу чамца или сплава, односно ИРФ лиценцу за најмање једно лице.

3. Овјерена копија/е:
- Полисе осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и
- Полиса осигурања корисника услуга.

4. Доказе о:
- регистрацији привредног друштва, другог правног лица или предузетника (Извод из Централног регистра привредних субјеката),
- дозволу за пловидбу чамца (издаје Капетанија) и
- свједочанство о усклађености са сигурносним правилима пловидбе (издаје Управа поморске сигурности)
прибавља министарство по службеној дужности

5. Доказ о уплати административне таксе на рачун Министарства одрживог развоја и туризма бр. 832-31614150-79 (Закон о административним таксама тарифни бр. 4) у износу од 2,00 €.

6. Попуњени образац за упис у Централни туристички регистар (ЦТР).

Уз захтјев је потребно назначити услужни број телефона.

О евентуалним ближим обавјештењима могуће је контактирати овлашћена службена лица министарства за вођење управног поступка на телефон бр. 020/446-262, 067-263-578.

Документи:

Захтјев
Образац за упис у ЦТР - Централни туристички регистар