Мања слова Већа слова РСС
>

Услови за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности врсте камп, камп насеље и камп у дивљини

Услови за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности врсте камп, камп насеље и камп у дивљини
Датум објаве: 08.04.2019 08:00 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ УГОСТИТЕЉСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ВРСТЕ КАМП, КАМП НАСЕЉЕ И КАМП У ДИВЉИНИ

Привредна друштва, друга правна лица и предузетници уз захтјев за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности врсте камп у складу са чл. 66 став 1 и 74, а у вези са чл. 83 и 105 Закона о туризму и угоститељству („Сл. лист ЦГ“, бр. 02/18, 04/18 и 13/18) достављају:

1. За доказивање права својине или права располагања или коришћења угоститељског објекта изграђеног у складу са прописима о градњи:
- јавну исправу (извод из листа непокретности) и
- исправу о правном послу сачињену у складу са законом (овјерени уговор и сл.) уколико се ради о коришћењу или располагању угоститељског објекта

2. За доказивање испуњености услова за кадар (пословођу угоститељског објекта):
- уговор о раду са пуним радним временом,
- доказ о најмањем завршеном четвртом нивоу квалификације подниво ИВ 1 националног оквира квалификације,

3. Попуњени образац за упис у Централни туристички регистар (ЦТР)

4. Доказ о уплати новчаног износа од 2,00 € за подношење захтјева на жиро рачун министарства бр.
832-31614150-79 (Закон о административним таксама)

5. На земљишту за које није изграђена просторна планска документација Министарство може издати привремено одобрење за пружање услуга у кампу за обављање те дјелатности на основу програма привремених објеката на период од годину дана, уз сагласност надлежног органа локалне управе, односно правног лица које управља заштићеним привредним добром.

У захтјеву за издавање одобрења за рад угоститељског објекта врсте камп потребно је навести податке који се односе на назив, адресу и облик обављања привредне дјелатности, ПИБ и регистрарски број из Централног регистра привредних субјеката (ЦРПС); као и адресу, назив и врсту угоститељског објекта под којим ће пословати.
Такође, у захтјеву је потребно навести контакт телефон лица које ће пратити утврђивање испуњености минимално –
техничких услова у погледу простора, уређаја и опреме.

Осим испуњености минимално – техничких услова у погледу простора, уређаја и опреме угоститељски објекат врсте камп мора испуњавати и друге услове прописане посебним прописима (опште и посебне хигијенске захтјеве, заштите на раду и др.). Контролу испуњености ових услова врше надлежни инспекцијски органи (чл. 79 став 4 и 5 Закона).

О евентуалним ближим обавјештењима могуће је контактирати овлашћена службена лица министарства за вођење управног поступка на телефон бр. 020/446-262, 067-263-578.

Документа:

Захтјев
Образац за упис у ЦТР - Централни туристички регистар