Manja slova Veća slova RSSInfo/vodiči

19.02.2021.

Hodogram: Koje korake treba napraviti da bi se izgradila zgrada

Hodogram: Koje korake treba napraviti da bi se izgradila zgrada Hodogram: Koje korake treba napraviti da bi se izgradila zgrada

28.09.2020.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je objavilo dva nova vodiča.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je objavilo dva nova vodiča.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je objavilo dva nova vodiča.Cilj ovih info-publikacija je da pomogne našim građanima ukoliko planiraju da započnu rad na adaptaciji objekta, gradnju novog objekta ili rekontrukciju postojećeg...

30.12.2019.

Kategorizacija ugostiteljskih objekata

Kategorizacija ugostiteljskih objekata

Kategorizacija ugostiteljskih objekata

09.09.2019.

Mali vodič za seoska domaćinstva - pružanje usluga smještaja i ishrane turistima

Mali vodič za seoska domaćinstva - pružanje usluga smještaja i ishrane turistima

Mali vodič za seoska domaćinstva - pružanje usluga smještaja i ishrane turistima

16.05.2019.

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, turističke agencije i licence, legitimacije turističkog vodiča/turističke vodičkinje, skijališta, kampova, usluga raftinga, kamp, kamp naselje, kamp u divljini i seosko domaćinstvo

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, turističke agencije i licence, legitimacije turističkog vodiča/turističke vodičkinje, skijališta, kampova, usluga raftinga, kamp, kamp naselje, kamp u divljini i seosko domaćinstvo

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, turističke agencije i licence, legitimacije turističkog vodiča/turističke vodičkinje, skijališta, kampova, usluga raftinga, kamp, kamp naselje, kamp u divljini i seosko domaćinstvo

15.05.2019.

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste seosko domaćinstvo

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste seosko domaćinstvo

Privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici ili fizička lica uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste seosko domaćinstvo, u skladu sa čl. 66 stav 1 i 2 i 74 a u vezi sa čl. 100 i 103 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu („Sl. list CG“, br. 02/18, 4/18, 13/18 i 25/19) dostavljaju...

08.04.2019.

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste: hotel, motel, pansion, turističko naselje, hostel, turistički apartmanski blok, etno selo, nacionalni restoran i dr.

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti vrste: hotel, motel, pansion, turističko naselje, hostel, turistički apartmanski blok, etno selo, nacionalni restoran i dr.

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, u skladu sa čl. 66 stav 1 i 74, a u vezi sa članom 83 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu („Sl. list CG“, br. 02/18, 04/18 i 13/18) u obavezi su dostaviti...

08.04.2019.

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti turističke agencije i licence

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti turističke agencije i licence

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici uz zahtjev za izdavanje licence i rješenja o odobrenju za obavljanje djelatnosti turističke agencije vrste organizator putovanja ili posrednik (poslovnice – expoziture), u skladu sa članom 9 i 15, a u vezi sa članom 17, 18 , 19 i 20 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu („Sl. list CG“, br. 02/18, 04/18 i 13/18) dostavljaju...

08.04.2019.

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti i legitimacije turističkog vodiča/turističke vodičkinje

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti i legitimacije turističkog vodiča/turističke vodičkinje

Shodno članu 36 stav 1 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu (“Sl.list CG”, br. 2/18, 4/18 i 13/18), odobrenje za rad i legitimacija se izdaje fizičkom licu koje ispunjava sljedeće uslove...

08.04.2019.

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti (rad) na skijalištu

Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti (rad) na skijalištu

Pružanje usluga na skijalištu obavlja se shodno uslovima propisanim Zakonom o skijalištima („Sl.list RCG“, br. 13/07 i „Sl.list CG“, br. 14/11, 21/14 i 44/17). Podnosilac zahtjeva (privredno duštvo, drugo pravno lice ili preduzetnik) je u obavezi ovom ministarstvu, kao nadležnom organu za izdavanja odobrenja za rad skijališta, dostaviti...